KLASY SPORTOWE W NASZEJ SZKOLE
Co to jest klasa sportowa?

Klasa sportowa jest to oddział dzieci uzdolnionych ruchowo, przejawiających ochotę do uczestnictwa w szkoleniu sportowym w danej dyscyplinie -
w naszym przypadku w lekkoatletyce lub zapasach.

Jak funkcjonuje klasa sportowa?

Zadaniem klasy sportowej jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych.
Obowiązkowy, tygodniowy wymiar godz. wychowania fizycznego wynosi - 10 godz./ tyg. ( w zwykłej klasie - 4 godz./ tyg. )
4 godz./ tyg. - przeznaczone na realizowanie treści właściwych wychowaniu fizycznemu na poziomie klasy IV szkoły podstawowej
6 godz./ tyg. - przeznaczone na szkolenie sportowe w danej dyscyplinie sportu - lekkoatletyce lub zapasach.

Szkolenie sportowe będzie prowadzone w oparciu o programy autorskie, które są skonstruowane z zastosowaniem jak najbardziej korzystnych proporcji między treściami dotyczącymi wszechstronnego przygotowania ogólnorozwojowego i treściami specyficznymi dla szkolenia młodego lekkoatlety lub zapaśnika.

Chcemy zaproponować dzieciom swego rodzaju sportową zabawę, która nauczy je wygrywać jak i przegrywać, nauczy szacunku do przeciwnika i kierowania się zasadami „ fair-play”, pozwoli nawiązać nowe kontakty i przyjaźnie, oraz poznać nowe miejsca.
Uczestniczące w tej zabawie dzieci odniosą z pewnością sukcesy sportowe, które działając na zasadzie „ wzmocnienia pozytywnego” pozwolą im w przyszłości znaleźć swoje miejsce w świecie.

Dla jednych będzie to tylko zabawa, a dla innych - miejmy nadzieje że będzie ich jak najwięcej - pierwszy etap przygody ze sportem.


Lekkoatletyka

Nauczyciel prowadzący szkolenie sportowe:
mgr Katarzyna Czyż

Szkolenie sportowe grupy lekkoatletycznej będzie przebiegało przy współpracy z Towarzystwem Lekkoatletycznym „POGOŃ ” Ruda Śl.

Zapasy

Nauczyciel prowadzący szkolenie sportowe:
mgr Tomasz Garczyński

Szkolenie sportowe grupy zapaśniczej będzie przebiegało przy współpracy z Zapaśniczym Klubem Sportowym „SLAVIA” Ruda Śl.


Współpraca z klubami sportowymi dotyczyć będzie w szczególności:
·pomocy szkoleniowej
·udostępnienia obiektów sportowych
·opieki medycznej i odnowy biologicznej
·udziału uczniów ( zawodników ) w zawodach
·organizacji obozów szkoleniowych
·pomocy w wyposażaniu w specjalistyczny sprzęt sportowy

Klasa sportowa funkcjonująca w naszej szkole w roku szkolnym 2005/2006 spełniła z pewnością stawiane jej wymagania, dzieci doskonale bawią się sportem, mają zapewnioną odpowiednią dawkę „ruchu” co znacznie podniosło ich sprawność ogólną, niektóre dzieci mniej sprawne po roku treningu zaczynają dorównywać sprawnością  „liderom”, nabierają pewności siebie i nie mają kompleksów.
Staramy się aby zajęcia były jak najbardziej urozmaicone, prowadzone one są w salach i hali sportowej, na basenie miejskim i wreszcie w plenerze zarówno w porze wiosenno - letniej jak i jesienno - zimowej.
Dla każdego dziecka, które dobrze czuje się podczas zajęć ruchowych klasa sportowa jest idealnym rozwiązaniem, zajęcia  prowadzone w klubach sportowych odbywają się w godzinach popołudniowych i dzieci które chcą uprawiać sport muszą robić to kosztem własnego czasu wolnego, w przypadku klasy sportowej szkolenie przebiega w godzinach przedpołudniowych w ramach zajęć z wychowania fizycznego.
Copyright © 2010 Szkoła Podstawowa nr 6.  All rights reserved.