Copyright © 2010 Szkoła Podstawowa nr 6.  All rights reserved.
     Ruda Śląska jako jedne z kilkudziesięciu polskich miast zostało zaproszone do uczestnictwa w światowym programie "Lekkoatletyka dla Każdego!". Program ten wspierany jest przez IAAF - Międzynarodową Federację Lekkiej Atletyki a na terenie naszego kraju przez PZLA i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program od 2005 objął swoim działaniem ponad 1,5 miliona dzieci w ponad 160 krajach na całym świecie.
"Lekkoatletyka dla Każdego!" to program aktywizacji ruchowej dzieci od 6 do 12 lat, idealnie dostosowany do ich możliwości, oczekiwań i zainteresowań jednocześnie nie jest nastawiony na trening specjalistyczny do konkretnej dyscypliny sportu lecz na wyćwiczenie ogólnej sprawności u najmłodszych. W atrakcyjnej formule rywalizacji zarówno indywidualnej, jak i drużynowej dzieci odkrywają najbardziej naturalne formy ruchu, jak bieg, skok i rzut. Koordynatorami programu w poszczególnych miastach są byli i obecni olimpijczycy, w Rudzie Śląskiej taką rolę pełni Zuzanna Radecka-Pakaszewska wielokrotna Mistrzyni Polski oraz dwukrotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. W naszej szkole trenerem programu jest Katarzyna Czyż, obejmuje ona swoją opieką uczestników programu z szkół podstawowych nr 3, nr 6, nr 30 i nr 36. Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III wymienionych szkół odbywają się w SP 6 w poniedziałki od 15:30-17:00 natomiast dla uczniów klas IV-VI w SP 3 w czwartki od 15:30-17:00. Program "Lekkoatletyka dla Każdego!" powstał ze względu na zmniejszający się poziom aktywności ruchowej dzieci, spowodowany bardzo różnymi czynnikami, ale w efekcie prowadzący do bardzo negatywnych czynników, przede wszystkim w zakresie stanu zdrowia młodego pokolenia, ale także w sferze ich rozwoju społecznego. OFICJALNA STRONA PROGRAMU można nas też znaleźć portalu FACEBOOK.
PROGRAM "Lekkoatletyka dla Każdego!"