LEKKOATLETYKA
   Lekkoatletyka jest sportem o największym bogactwie ruchowym, bazującym na doskonaleniu wszystkich cech motorycznych oraz ich różnorodnych powiązań, największej rozpiętości wysiłkowej poszczególnych konkurencji jak i rozpiętości czasu ich wykonania. Jest zwana „Królową sportu” w skład, której wchodzi ponad 40 konkurencji rozpadających się na bloki o podobnej charakterystyce ruchowej i opartych na zbliżonych zestawach cech motorycznych:
·biegów krótkich
·biegów średnich i długich
·biegów z przeszkodami
·biegów sztafetowych
·skoków
·rzutów
·wielobojów
·chodu sportowego
   Konkurencje różnią się w zależności od wieku i płci startujących, długością dystansu, intensywnością wysiłku, wysokością przeszkód i ciężarem sprzętu.
Lekkoatletyka wywodzi się z ruchów naturalnych, bezpośrednio związanych z codzienną działalnością uczniów, ma duży wpływ na poprawę stanu zdrowia. Ma to szczególne znaczenie w chwili, gdy większość dyscyplin sportowych została wepchnięta do sal czy też hal sportowych, nawet w okresie letnim i przez to utraciła wiele walorów higienicznych czy też zdrowotnych.
Uprawianie lekkoatletyki zmusza ćwiczących do prowadzenia dużej ilości zajęć na świeżym powietrzu przez cały rok. Wpływa to bardzo korzystnie na stan zdrowia ćwiczących.
"Królowa sportu" jest dyscypliną wymierną, osiągnięte wyniki niezależnie od miejsca i czasu ich uzyskania można porównywać i klasyfikować. Zawiera wielkie bogactwo form ruchowych przydatnych i wykorzystywanych w „codziennym życiu”. Różne formy biegu, chodu skoku i rzutu towarzyszą człowiekowi nieustannie, a umiejętność ich sprawnego wykonania określa ogólną sprawność fizyczną, której poziom gwarantuje lepsze samopoczucie, większą odwagę i pewność siebie.
Młodzież dobrze przygotowana pod względem lekkoatletycznym potrafi w wielu dyscyplinach sportu uzyskiwać lepsze rezultaty aniżeli ta, która takiego przygotowania nie miała. Całoroczny proces treningowy zmusza ćwiczących do dużej systematyczności, wymierny zaś wynik sportowy wyrabia wiarę w siebie i pozwala dość precyzyjnie określać postęp w podnoszeniu swego poziomu sportowego.
Uzupełnienie lekkoatletyki takimi dyscyplinami sportu jak pływanie, gimnastyka i zespołowe gry sportowe zapewnia w zupełności wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i stwarza bardzo sprzyjające okoliczności do rozpoczęcia specjalizacji w innych dyscyplinach sportu.

Współpracujemy z Towarzystwem Lekkoatletycznym "Pogoń" Ruda Śląska zapraszamy na stronę klubową. >>LINK>>
Copyright © 2010 Szkoła Podstawowa nr 6.  All rights reserved.