NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
mgr Katarzyna Czyż - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, nauczyciel wychowania fizycznego w SP 6 od 2000r., trener II klasy z lekkiej atletyki, studium z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, instruktor sportu z koszykówki, instruktor z siatkówki, trener w klubie TL "Pogoń" Ruda Śląska

mgr Aneta Jałowiecka - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, nauczyciel wychowania fizycznego w SP 6 od 2007r., studium z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, instruktor z siatkówki, instruktor rekreacji ruchowej o specjalizacji nowoczesne formy fitness

mgr Hanna Bartusek - absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, nauczyciel wychowania fizycznego w SP 6 od 2017r., instruktor sportu z lekkiej atletyki, instruktor tenisa ziemnego

mgr Tomasz Garczyński - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, nauczyciel wychowania fizycznego w SP 6 od 2000r., trener II klasy z zapasów, instruktor sportu z gimnastyki, instruktor sportu z lekkiej atletyki, trener w klubie ZKS "Slavia" Ruda Śląska

mgr Krzysztof Błoński - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, nauczyciel wychowania fizycznego w SP 6 od 2004r., trener II klasy z piłki nożnej, instruktor sportu z pływania, trener w klubie SRS "Orlik" Ruda Śląska

Copyright © 2010 Szkoła Podstawowa nr 6.  All rights reserved.