RYWALIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Sportowe współzawodnictwo Szkół Podstawowych na terenie miasta Ruda Śląska odbywa się w 19 dyscyplinach sportowych. Zasady punktacji w klasyfikacji współzawodnictwa w danej dyscyplinie I m - 20 pkt., II m - 17 pkt., III m - 15 pkt., IV m - 13 pkt., V m - 12 pkt., itd. Miejsca XVI oraz dalsze - 1 pkt. Klasyfikacja dziewcząt i chłopców jest prowadzona oddzielnie, wyjątkiem był rok 2007/2008. Aktualne tabele >>> KLIKNIJ <<<
2007 / 2008
dziewczęta+chłopcy
I.SP 6
II.SP 30
III.SP 15
2010 / 2011
dziewczęta    chłopcy
I.SP 15      I.SP 15
II.SP 6      II.SP 30
III.SP 30   
III.SP 6
2001 / 2002
dziewczęta    chłopcy
I.SP 15     
I.SP 6
II.SP 6      II.SP 15
III.SP 16    III.SP 30
2005 / 2006
dziewczęta    chłopcy
I.SP 6       I.SP 6
II.          II.
III.         III.
2012 / 2013
dziewczęta    chłopcy
I.SP 6       I.SP 30
II.SP 15     II.SP 15
III.SP 30    III.SP 24
            
IV.SP 6
2003 / 2004
dziewczęta    chłopcy
I.SP 6       I.SP 6
II.          II.
III.         III.
2002 / 2003
dziewczęta    chłopcy
I.SP 6       I.SP 6
II.SP 15     II.SP 15
III.SP 2     III.SP 30

Copyright © 2010 Szkoła Podstawowa nr 6.  All rights reserved.
2000 / 2001
dziewczęta    chłopcy
I.SP 15
      I.SP 6
II.SP 6      II.SP 27
III.SP 16    III.SP 15
2004 / 2005
dziewczęta    chłopcy
I.SP 6       I.
II.          II.
III.         III.
             IV.SP 6
2006 / 2007
dziewczęta    chłopcy
I.SP 6       I.SP 6
II.SP 15     II.SP 15
III.SP 30    III.SP 30
2008 / 2009
dziewczęta    chłopcy
I.SP 6       I.SP 15
II.SP 15     II.SP 30
III.SP 1     III.SP 24
            
IV.SP 6
2009 / 2010
dziewczęta    chłopcy
I.SP 6       I.SP 15
II.SP 15     II.SP 30
III.SP 24    III.SP 24
             .........
            
VI.SP 6
2011 / 2012
dziewczęta    chłopcy
I.SP 15      I.SP 15
II.SP 6      II.SP 24
III.SP 30   
III.SP 6




2016 / 2017
dziewczęta    chłopcy
I.SP 6       I.SP 6
II.SP 24     II.SP 24
III.SP 15    III.SP 15
2014 / 2015
dziewczęta    chłopcy
I.SP 15      I.SP 15
II.SP 41     II.SP 30
III.SP 6    III.SP 6

2013 / 2014
dziewczęta    chłopcy
I.SP 15       I.SP 15
II.SP 6       II.SP 6
III.SP 41   III.SP 24
2015 / 2016
dziewczęta    chłopcy
I.SP 15      I.SP 24
II.SP 6     II.SP 6
III.SP 41    III.SP 15