WYNIKI ROK SZKOLNY 2016 / 2017
konkurencja......................dziewczynki....chłopcy.....szczebel

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
...........Im...........Im........miasto
......................................Im..........IIm.........rejon
......................................Vm................województwo

PIŁKA RĘCZNA..........................Vm.........VIIm........miasto

GRY I ZABAWY RUCHOWE........................Im...............
miasto
............................................Im................rejon
..........................................IIIm........półfinał woj.

LIGA LEKKOATLETYCZNA
..................remont stadionu........miasto

BADMINTON............................IIm...........Im........miasto
....................................IIIm..........IIm.........rejon

MINI KOSZYKÓWKA......................VIm...........Im..
......miasto

MINI SIATKÓWKA.......................IVm...........Im........miasto

SZACHY....................................VIIm...............miasto

BIEGI ŁYŻWIARSKIE.....................Im
..........IIm........miasto
...................................VIIIm................województwo

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE............Im...........Im........miasto
.....................................IIm..........IIm...województwo

TENIS STOŁOWY........................IVm...........Vm........miasto

PŁYWANIE.............................VIm..........IXm........miasto

IGRZYSKA SZKOLNE......................remont stadionu........miasto

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY..............Im...........Im........miasto
......................................Vm...........Vm...województwo

ORIENTACJA SPORTOWA...................Im...........Im........miasto
......................................Im...........Im.........rejon
....................................IIIm.........VIIm...województwo
Na terenie miasta Ruda Śląska działają 22 Szkoły Podstawowe >> WYKAZ PLACÓWEK >>
Copyright © 2010 Szkoła Podstawowa nr 6.  All rights reserved.