ZAPASY - STYL WOLNY
   Zapasy są dyscypliną sportu, która idealnie wpływa na wszechstronny i harmonijny rozwój młodego człowieka. Walki zapaśnicze charakteryzują się szybką zmianą pozycji, różnorodnością działań poprzez zaangażowanie wszystkich grup mięśniowych, wymagają od zawodnika koordynacji ruchowej na bardzo wysokim poziomie jak również zwinności, gibkości, równowagi, siły w ścisłej korelacji z wytrzymałością i szybkością, a także cech wolicjonalnych chociażby takich jak waleczność czy konsekwencja w dążeniu do celu.
   Zastosowanie treningu zapaśniczego u dzieci w wieku 10-13 lat skutkuje doskonałym przygotowaniem ogólnym do uprawiania różnych dyscyplin sportu w wieku późniejszym. Oczywiście zapaśniczy trening dzieci i młodzieży ma swoją specyfikę i nie może być zmniejszoną kopią i powielać treści, metod oraz środków stosowanych w treningu dorosłych. Integralną częścią każdych zajęć winno być wykorzystywanie metod zabawowych, chociażby tylko w jednej części treningu.
   W pierwszym etapie szkolenia metody te winny być stosowane w przeważającej większości. Rolę dyscyplin uzupełniających w treningu zapaśniczym pełnią: lekkoatletyka (bieg, skok, rzut), zespołowe gry sportowe (koszykówka, piłka ręczna, rugby), pływanie, gimnastyka, akrobatyka, kajakarstwo, sporty zimowe itd. Tak, więc widać bardzo wszechstronne oddziaływanie na wychowanka.
   W krajach, które są obecnie potęgami na matach zapaśniczych (Rosja,USA) szkolenie młodych zawodników jest ściśle związane z systemem edukacji, zapasy są jedną z dyscyplin realizowanych podczas zajęć wychowania fizycznego.
   Z uwagi na stale wzrastający poziom sportu wyczynowego niezbędna jest wysoka efektywność systemu szkolenia, które zależy w dużym stopniu od zintegrowanego działania trzech środowisk wpływających na zawodnika: rodzinnego, szkolnego i sportowego. Połączenie nauki z treningiem jest bardzo trudnym zadaniem i wymaga dużego wysiłku zarówno ze strony uczniów i ich rodziców jak
i nauczycieli, dlatego też idealnym wydaje się system klas i szkół sportowych za pomocą, którego dochodzi do integracji środowiska szkolnego i sportowego.
   Trening dzieci i młodzieży jest pierwszym ogniwem łańcucha systemowego działań prowadzących do mistrzostwa sportowego w wieku dojrzałym. Jeżeli chcemy to mistrzostwo uzyskać powinniśmy ten etap wstępnego szkolenia poświęcić na poszukiwanie i pielęgnowanie talentów sportowych, a nie na maksymalną eksploatację młodocianych zawodników. Dzieci powinny bawić się uprawianiem sportu, uczyć się wygrywać, ale również przegrywać, uczyć się szacunku do przeciwnika i zawsze stosować w walce zasady „fair-play”.
Podczas zawodów i zgrupowań będą miały możliwość nawiązywania nowych kontaktów i przyjaźni, poznawania nowych miejsc, co z pewnością bardzo dobrze wpłynie na ich edukację i wychowanie. Odniosą również sukcesy sportowe, które działając na zasadzie „wzmocnienia pozytywnego” pozwolą im znaleźć w przyszłości swoje miejsce w dzisiejszym trudnym świecie.

Współpracujemy z Zapaśniczym Klubem Sportowym "Slavia" Ruda Śląska zapraszamy na stronę klubową. >>LINK>>
Copyright © 2010 Szkoła Podstawowa nr 6.  All rights reserved.